Школа сприяння здоров’ю

В умовах сучасного освітнього середовища та соціальних, екологічних умовах, проблема збереження здоров’я і виховання здорового способу життя набуває особливої гостроти. Тому що, спостерігається тенденція до загострення психолого-педагогічних та медико-біологічних факторів, які детермінують погіршення стану здоров’я дітей. Саме тому вся діяльність методичних і педагогічних установ сьогодні спрямована на формування здорового способу життя, як головної складової збереження здоров’я людини.

Мета "Школи сприяння здоров’ю" – самореалізація особистості, орієнтованої на ідеал здоров’я.

Завдання проекту:

створення та організація психолого-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації освітнього процесу на основі фізкультурно-спортивної активності, обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації та психофізичним можливостям її засвоєння;

формування навичок охорони власного життя;

• виховання екологічної культури;

сприяння розвитку індивідуальних здібностей дітей, та забезпечення умов для самореалізації;

забезпечення способів, форм і методів повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони і зміцнення їх здоров’я;

формування толерантного ставлення до інших культур і традицій;

здійснення моніторингу впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес;

введення в освітній процес програми «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу» за курсом «Захисти себе від ВІЛ» у межах основної діяльності психолога.

Кінцевий результат реалізації провідної мети діяльності "Школи сприяння здоров’ю" – сформованість в учнів стійких переконань щодо необхідності свідомого ставлення до власного здоров'я та його збереження.

У рамках проекту "Школа сприяння здоров’ю" учні нашого закладу освіти третій рік поспіль є учасниками освітньої програми "Абетка харчування".


Кiлькiсть переглядiв: 0