Виховна робота

Виховна система закладу освіти – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі є:- реалізація особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі;- залучення молоді до національної та світової культури;- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.Для реалізації цих завдань у закладі освіти розроблений план виховної роботи та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 0