НАКАЗ

Про організацію роботи

з молодими спеціалістами

у 2021/2022 навчальному році

З метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам, підвищення ефективності їх роботи, створення сприятливого педагогічного клімату в колективі

НАКАЗУЮ:

1. Призначити наставниками молодим спеціалістам на 2021/2022 навчальний рік:

· учителя української мови та літератури Демченко Оксани Григорівни, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста – Калітіній І.В..;

· учителя початкових класів Мережко Тамари Іванівни, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста – Шаповій К.О.;

учителя англійської мови Богомазової Ірини Анатоліївни, спеціаліста вищої категорії - Огорончук В.А.

2. Учителям-наставникам скласти індивідуальні плани роботи з молодими спеціалістами –

до 17.09.2021.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Демченко О.Г. організувати роботу школи молодого вчителя згідно з річним планом роботи ХСШ № 114 на 2021/2022 навчальний рік.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХСШ №114 В.В. Ісаєва


Пам'ятка молодому вчителеві

1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне навчання й виховання їх.

2. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні відносини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими якоюсь мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості та потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної праці.

3. Частіше усміхайся. Пам'ятай: твоя усмішка при вході до класу свідчить про те, що зустріч з дітьми тобі приємна, усмішка створює за позитивний настрій дітей.

4. Плануючи свої перші уроки, подумай:

• як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього потрібно спеціально виховувати, а які з уже наявних лише закріпити. Пам'ятай: якщо педагог не виховує в учнів системи корисних звичок, то на їх місці найчастіше виникають звички шкідливі.

• які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання виконувалися технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна? Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чому навчаться вони, виконуючи ті завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

5. Важливе завдання вчителя — передбачати ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

6. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи у тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець повинен знати, що ти його вислухаєш.

7. Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їх навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно-корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А. С. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового виконання їх від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.

9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку. Пам'ятай слова В.О.Сухомлинського: «...один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як власної навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки – відвертої, самокритичної, творчої.

Пам'ятка наставникові

1. Чи зацікавив урок учнів?

2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?

3. Чи дотримується вчитель педагогічного такту?

4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?

5. Як здійснюється контакт із класом та окремими учнями, тобто як на­лагоджено зворотний зв'язок?

6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учи­тель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?

7. Що на уроці найбільш вдалося вчителеві?

8. Які заходи виховного характеру було здійснено?

9. Як дотримувалася на уроці свідома робоча дисципліна?

10.Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

Кiлькiсть переглядiв: 0