Методичні рекомендації зі створення портфоліо бібліотекаря закладу освіти

Портфоліо бібліотекаря – повне зібрання власних досягнень.

Головна мета портфоліо – оцінювання роботи бібліотекаря з теми (проблеми) саморозвитку, дослідження його творчого та професійного зросту.

1 Загальні вимоги до оформлення портфоліо та принципи його створення:

• системність, регулярність само моніторингу (постійне оновлення даних);

• достовірність;

• об’єктивність;

• структуризація матеріалів;

• логічність;

• лаконічність;

• охайність, естетичність оформлення;

• наочність результатів.

2 Структура портфоліо:

• титульний лист;

• зміст.

Розділ 1.Загальні відомості про бібліотекаря:

• прізвище, ім’я, по батькові, рік народження;

• освіта(що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

• стаж(загальний трудовий, стаж бібліотечної роботи у даному закладі);

• кваліфікаційна категорія (рік)

• підвищення кваліфікації (назва структури, рік, місяць, проблематика курсів);

• участь у діяльності громадських та професійних організацій;

• копії документів ( дипломи, сертифікати, грамоти, листи подяки;

• інші документи на розсуд бібліотекаря

Розділ 2. Результати професійної діяльності В цьому розділі містяться:

• матеріали про результати діяльності шкільної бібліотеки за певний період (навчальний рік, порівняльний аналіз показників за 3 роки);

• результати атестації бібліотекаря;

• результати методичних перевірок бібліотеки.

Розділ 3. Виховна діяльність

• сценарії масових заходів;

• програми, анкети, вікторини та інше;

• фотографії;диски заходів.

Розділ 4. Методична діяльність У цьому розділі містяться методичні матеріали, які свідчать про професіоналізм бібліотекаря:

• робота в методичному об’єднанні шкільних бібліотекарів;

• співпраця із бібліотекарями шкіл району, міста, ЦБС;

• участь у професійних конкурсах («Шкільний бібліотекар року», «Живи, книго !»; • проведення відкритих масових заходів;

• маркетингові, моніторингові заходи;

• зразки бібліографічних покажчиків, списків літератури;

• творчий звіт, методичні посібники, узагальнення досвіду роботи.

Розділ 5. Експертна оцінка діяльності.

Розділ містить документи, які розкривають оцінку діяльності бібліотекарів адміністрацією школи, колегами, РМК:

• характеристики бібліотекаря;

• відгуки методистів, адміністрації школи, бібліотекарів району.

Кiлькiсть переглядiв: 0