Напрями співробітництва із ЗВО в 2021/2022 н.р.:

залучення викладачів ЗВО до проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

· консультації і керівництво при написанні робіт учнів-членів МАН;

· консультації з викладачами ЗВО під час підготовки до предметних олімпіад та учнівських командних турнірів;

· проведення викладачами ЗВО практичних занять і лекцій для учнів школи;

· підготовка та видання методичних матеріалів педагогічних працівників школи у співавторстві з науковцями ЗВО;

· навчальна практика студентів ЗВО міста на базі школи;

· участь учнів у школі розвитку «Мер міста», конференціях ЗВО;

· проведення студентами-волонтерами занять з іноземної мови для учнів школи та їх робота під час функціонування пришкільного літнього мовного табору «SUMMER CAMP».

Інформація

про стан роботи ХСШ № 114 Слобідського району міста Харкова

з вищими навчальними та професійно-технічними закладами у 2021-2022 н.р.

1. Університетські кафедри в школі

ЗНЗ № Назва університетської кафедри ВНЗ, з яким співпрацює З якого року працює кафедра Основні форми роботи (стисло) Кількість проведених спільних заходів у 2020- 2021 н.р.
ХСШ № 114 Кафедра штучного інтелекту Харківський національний університет радіоелектроніки 2012 Екскурсії до лабораторій, ВЦ університету; організація науково-дослідницької роботи учнів; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій; профорієнтаційна робота 3
Фізики, теоретичної і загальної електротехніки Українська інженерна педагогічна академія 2013 Проведення практикумів, лабораторних робіт на базі академії; організація науково-дослідницької роботи учнів; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій 3

2. Співпраця ЗЗСО з вищими та професійно-технічними навчальними закладами

Назва закладу вищої освіти /професійно-технічної освіти(ЗВО/ПТНЗ) Кількість ЗЗСО району, що співпрацюють із ЗВО/ПТНЗ НАЗВА ЗЗСО№___, що співпрацює (у дужках поруч із назвою ЗЗСО зазначити назву кафедри/факультету, з якою співпрацює заклад) Дата договору про спільну діяльність з ЗВО Основні форми роботи у рамках співробітництва
Харківський національний університет внутрішніх справ ХСШ № 114 Кафедра психології та педагогіки № 94 від 17.02.2016 Проведення право освітніх і право виховних заходів; організація науково-дослідницької роботи учнів; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій; профорієнтаційна робота.
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця ХСШ № 114 Факультет економічної інформатики № 139/15 від 05.11.2015 Проведення факультативних лекцій; організація науково-дослідницької роботи учнів; профорієнтаційна робота.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна ХСШ № 114 Факультет іноземних мов № 0202-Д/384 від 20.04.2016 Проходження практики студентами факультету на базі навчального закладу; організація науково-дослідницької роботи учнів; профорієнтаційна робота.
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова ХСШ № 114 Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва № 91/16 від 12.04.2016 Участь учнів навчального закладу у школі розвитку «Мер міста»; використання учнями можливості дистанційного навчання з української мови та літератури, математики; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій.
Український державний університет залізничного транспорту ХСШ № 114 Факультет управління процесами перевезень № 103 від 20.04.2015 Організація і проведення екскурсій по кафедрах та підрозділах ВНЗ; проведення лекцій, семінарів з учнями; профорієнтаційна робота.
Кiлькiсть переглядiв: 0