Напрями співробітництва із ЗВО:

залучення викладачів ЗВО до проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

· консультації і керівництво при написанні робіт учнів-членів МАН;

· консультації з викладачами ЗВО під час підготовки до предметних олімпіад та учнівських командних турнірів;

· проведення викладачами ЗВО практичних занять і лекцій для учнів школи;

· підготовка та видання методичних матеріалів педагогічних працівників школи у співавторстві з науковцями ЗВО;

· навчальна практика студентів ЗВО міста на базі школи;

· участь учнів у школі розвитку «Мер міста», конференціях ЗВО;

· проведення студентами-волонтерами занять з іноземної мови для учнів школи та їх робота під час функціонування пришкільного літнього мовного табору «SUMMER CAMP».

Назва закладу вищої освіти /професійно-технічної освіти(ЗВО/ПТНЗ) Кількість ЗЗСО району, що співпрацюють із ЗВО/ПТНЗ Перелік ЗЗСО №№___, що співпрацюють (у дужках поруч із назвою ЗЗСО зазначити назву кафедри/факультету, з якою співпрацює заклад) Перелік ЗЗСО, які уклали договори про спільну діяльність з ЗВО Основні форми роботи у рамках співробітництва
Харківський національний університет внутрішніх справ 1 ХСШ № 114 (кафедра психології та педагогіки) ХСШ №114 (№ 94 від 17.02.2016) Проведення право освітніх і право виховних заходів; організація науково-дослідницької роботи учнів; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій; профорієнтаційна робота.
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця 1 ХСШ № 114 (факультет економічної інформатики) ХСШ №114 (№ 137/15 від 03.12.2016) Проведення факультативних лекцій; організація науково-дослідницької роботи учнів; профорієнтаційна робота
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 1 ХСШ № 114 (факультет іноземних мов) ХСШ №114 (№ 0202-Д/384 від 20.04.2016) Проходження практики студентами факультету на базі навчального закладу; організація науково-дослідницької роботи учнів; профорієнтаційна робота.
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 1 ХСШ № 114 (Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва) ХСШ №114 (№ 91/16 від 12.04.2016) Участь учнів навчального закладу у школі розвитку «Мер міста»; використання учнями можливості дистанційного навчання з української мови та літератури, математики; організація і проведення шкільних семінарів, наукових учнівських конференцій.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 1 ХСШ № 114 (кафедра економіки і підприємництва) ХСШ №114 (№ 103 від 31.10.2018) Організація і проведення екскурсій по кафедрах та підрозділах ЗВО; проведення лекцій, семінарів з учнями; профорієнтаційна робота.
Кiлькiсть переглядiв: 0